İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4 sene Önce
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku                   Sürekli değişim ve gelişim göstermesiyle dinamik bir yapıya sahip bulunan iş hukuku; işçilerin işverenleri ile tek tek ilişkilerini düzenleyen bireysel iş hukuku ve işçi ve işverenlerin kendi aralarında birleşerek sendikalar oluşturmaları sonucu ortaya çıkan toplu iş hukukunu düzenler. Bireysel iş ilişkileri bakımından […]
Devamını Oku

Ticaret Hukuku

4 sene Önce
Ticaret Hukuku Geniş anlamda ticari faaliyete ilişkin tüm ilişki ve durumları kapsamına alan ticaret hukuku, ticari İşletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, deniz ticareti hukuku ve sigorta hukukunu kapsar. Özellikle ticari şirketlerin kendi şirket bünyesinde veyahut farklı şirketlerle olan ilişkilerinin düzenlenmesi, sözleşmeye bağlanması alacak ve borç ilişkilerinin ve faaliyetlerin yasal zemine oturtularak […]
Devamını Oku

Gayrimenkul Hukuku

4 sene Önce
Gayrimenkul Hukuku   Eşya hukukunun bir parçası olarak geniş bir yelpazeyi kapsayan gayrimenkul(taşınmaz) hukuku tarafların sahip olduğu hakları yasalar çerçevesinde ele alır. Farklı hukuk dallarıyla ilişki içinde olan gayrimenkul hukuku kapsamında; gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkini, yabancıların mülk edinmesi, yolsuz tescilin düzenlenmesi, ortaklığın giderilmesi, elatmanın önlenmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kamulaştırma;  kira sözleşmelerinin […]
Devamını Oku

İcra İflas Hukuku

4 sene Önce
Borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiyi resmi kurallar eşliğinde kanunlara döken hukuk birimidir. Borçlu kişinin, ödemesi gereken borcu zamanında ödememesi durumunda neler yapılacağı ya da ne gibi yaptırımlara maruz kalacağının yanı sıra alacaklı kişinin sahip olduğu hakları da kapsamakta ve ifade etmektedir. Bu durumda icra takibinin nasıl yapılacağı ve sürecin nasıl işleyeceği de yine bu hukuk […]
Devamını Oku

İdare Hukuku

4 sene Önce
Kamuya tanınmış olan üstünlüğün, ülkede yaşayan bireylerin hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini ele alan hukuk birimidir. Anayasayı baz aldığını ve temel belirlediğini de belirtmek gerekiyor. İlgili yapının ve idarenin faaliyetlerini de ele alan ve inceleyen bu hukuk birimi, aynı zamanda örgütlenmeye ilişkin kuralları da barındırmaktadır. İdari mekanizmanın çok daha güçlü bir şekilde işlemesi ve ilerlemesinin […]
Devamını Oku