Ticaret Hukuku

Geniş anlamda ticari faaliyete ilişkin tüm ilişki ve durumları kapsamına alan ticaret hukuku, ticari İşletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, deniz ticareti hukuku ve sigorta hukukunu kapsar. Özellikle ticari şirketlerin kendi şirket bünyesinde veyahut farklı şirketlerle olan ilişkilerinin düzenlenmesi, sözleşmeye bağlanması alacak ve borç ilişkilerinin ve faaliyetlerin yasal zemine oturtularak yerine getirilmesi günümüzde maddi ve hukuki koruma bağlamında zorunlu unsurlardır.