Gayrimenkul Hukuku

 

Eşya hukukunun bir parçası olarak geniş bir yelpazeyi kapsayan gayrimenkul(taşınmaz) hukuku tarafların sahip olduğu hakları yasalar çerçevesinde ele alır. Farklı hukuk dallarıyla ilişki içinde olan gayrimenkul hukuku kapsamında; gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkini, yabancıların mülk edinmesi, yolsuz tescilin düzenlenmesi, ortaklığın giderilmesi, elatmanın önlenmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kamulaştırma;  kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, kira bedeli tespiti/uyarlaması, kira alacağının tahsili, taşınmazın tahliyesinden doğan ihtilafların çözümü amaçlanmaktadır.